Afspraak maken

Afspraak maken voor het spreekuur

Voor een afspraak kunt u op werkdagen de praktijk bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 


Is er iets dringends, bel dan vóór 10.00 uur, dan kunt u meestal dezelfde dag nog terecht. 
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistente is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wij verzoeken u bij een controle/vervolgafspraak bij dezelfde huisarts terug te komen.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten, vragen of als er een kleine chirurgische ingreep moet gebeuren, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we hier rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u tussen 8.00 uur en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

De huisarts streeft ernaar u te bezoeken tussen 12.00 uur en 14.00 uur.

Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het soms wenselijk om toch naar de praktijk te komen.

Terugbelspreekuur

Indien u een huisarts telefonisch wilt spreken kunt u dat aanvragen bij de assistente. De huisarts zal u dan terugbellen. Voor een terugbelverzoek kunt u bellen tussen 8.00 uur en 10.00 uur.
In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.