Herhaalrecept

Herhaalrecepten kunt u online aanvragen via MijnGezondheid.net of via de MedGemak app. U kunt ook de receptenlijn inspreken. Belt u 023-5641872, menukeuze 2.

De mogelijkheid om herhaalrecepten via de site of via mail aan te kunnen vragen is komen te vervallen.

Zonder tegenbericht ligt uw medicatie na 2 werkdagen klaar bij de apotheek.